علوم طبیعی و فیزیکی

علوم طبیعی و فیزیکی

علوم طبیعی آن دسته علومی می باشند که به مطالعه قوانین و مسائل حاکم بر جهان هستی می پردازند. به عبارتی علومی که روش های علمی را جهت مطالعه طبیعت به کار می گیرند. علوم طبیعی علوم کاربردی هستند و علوم محض مانند ریاضیات و آمار در این دسته جای نمی گیرند. در نگاه اول تصور می رود که تنها علومی مانند زیست شناسی، زمین شناسی علوم طبیعی به شمار می آیند اما در واقع در دسته بندی علوم طبیعی علومی مانند فیزیک، شیمی و ستاره شناسی نیز در این دسته قرار داده می شوند.

از آنجاییکه ناشناخته های ما از جهان هستی کم و از طرفی بی پایان است، این علوم همواره در حال رشد هستند. علوم طبیعی در مقایسه با علوم دیگر جدید می باشند و برخی نیز مانند زیر شاخه های علوم زیست شناسی کاملا نو و بدیع و به شدت در حال گسترش هستند که زمان بسیاری از ورود آنها به جهان علم نمی گذرد. از این رو در دانشگاه ها نیز بها و ارزش قابل توجهی به این علوم و تحقیق و توسعه آنها داده می شود.

بهتر است بدانید در گذشته علوم طبیعی تنها به سه دسته: مکانیک، الکترودینامیک و ترمودینامیک تقسیم می شدند. اما امروزه علوم طبیعی شامل تمامی زیر شاخه های زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، شیمی و ستاره شناسی اطلاق می شود. در اکثر دانشگاه های استرالیا علوم طبیعی در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا به دانشجویان ارائه می شوند. در اینجا نام برخی علوم طبیعی ذکر شده است:

مطالعات هوا-فضا، حرکت شناسی ستارگان، کهکشان ها و سیارات
گیاه شناسی، جانورشناسی، فیزیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژِی، سلولی و ملکولی، بیوفیزیک، بیوشیمی، تکوین و تکامل، رفتارشناسی، اکولوژی، مطالعات جنین، فیزیولوژی گیاهی، محیط زیست
تئوری های اتمی، مطالعات مواد، شیمی محض و شیمی کاربردی
مطالعات جغرافیایی و ژئوفیزیک، مطالعات اقیانوس و آبها، مطالعات خاکها، معدن شناسی، صفحات تکتونیک، گاز و نفت، هواشناسی
الکتریسیته،مکانیک، کوانتوم، ترمودینامیک، نور
Top